NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA W OKAZYJNEJ CENIE
NA SPRZEDAŻ ZA 3.071.350 ZŁ

AUKCJA NR 3 DATA: 7 GRUDNIA 2016 ROKU

OGŁOSZENIE O AUKCJI ORAZ REGULAMIN
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W AUKCJI

Dnia 7 grudnia 2016 roku, o godzinie 12.00 zgodnie z postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 4 listopada 2016 roku w siedzibie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, sala 57 odbędzie się aukcja ( przetarg ustny ) prawa własności nieruchomości położonej w Górkach Wielkich ul. Stary Dwór 1.

Warunki i zapisy

JESTEM ZAINTERESOWANY NABYCIEM NIERUCHOMOŚCI
W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

Zainteresowani nabyciem nieruchomości poza aukcją, w razie nieznalezienia nabywcy w jej trakcie, mogą składać zapytania o możliwość jej nabycia w tzw. trybie z wolnej ręki. Zgłoszenia przedstawiane są Sędziemu-komisarzowi oraz Syndykowi. Ostateczną decyzję o sprzedaży i jej warunach podejmuje Sędzia-komisarz.

Złóż zapytanie

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI

Obiekt komercyjny przy ulicy Stary Dwór 1 w Górkach Wielkich stanowi niezwykle atrakcyjną lokatę kapitału oraz wartościową nieruchomość produkcyjną, handlową oraz biurową. Niepowtarzalne położenie w odległości 800 metrów od drogi szybkiego ruchu S1 na trasie Cieszyn Bielsko-Biała gwarantuje łatwy dostęp dla transportu towarowego, ciężarówek oraz ciężkiego sprzętu. Nieruchomość dzięki działającemu tartakowi generuje również stałe zyski przekraczające koszty utrzymania.

Dowiedz się więcej

OGŁOSZENIE
O AUKCJI

Postanowieniem z dnia 4 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej wyznaczył na 7 grudnia 2016 roku, godzina 12.00, sala 57 w siedzibie Sądu przy ulicy Bogusławskiego 24 w Bielsku-Białej aukcję - przetarg ustny nieruchomości położonej w Górkach Wielkich przy ulicy Stary Dwór 1.

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wniesienie zgłoszenia oraz wpłacenie wadium zgodnie z treścią warunków do 30 listopada 2016 roku.

Uwaga: Przed wpłatą wadium sprawdź numer konta w Sądzie lub potwierdź go w Kancelarii Syndyka!

OGŁOSZENIE
UPADŁOŚCI

Upadłość Przedsiębiorstwa FABER Sp. z o.o., nr KRS: 0000129899 ogłoszona została dnia 1 marca 2013 roku na skutek niewypłacalności. Postanowieniem powołano Syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Vestri oraz wezwano wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności.

Uwaga: Jeżeli jesteś wierzycielem Przedsiębiorstwa FABER Sp. z o.o. i niezgłosiłeś jeszcze swojej wierzytelności uczyń to niezwłocznie!